Informace o pořadatelích

Pořadatelský tým můžete kontaktovat na e-mailu:

metody@ueb.cas.cz.

nebo na adrese:

Kateřina Vltavská
6. Metodické dny
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 263
165 02, Praha 6


Tel: 225 106 411

Akce se koná za podpory firem