Červenohorské sedlo 2000Česká společnost experimentální biologie rostlin
a
Ústav experimentální botaniky AV ČR


2. metodické dny (Methods in Plant Sciences II)Image Image

Červenohorské sedlo
2.- 6. října 2000

Akce se koná za podpory firem