Vranovská Ves u Znojma 1997Společnost experimentální biologie rostlin
a
Ústav experimentální botaniky AV ČR

METHODS
IN
PLANT SCIENCES
1997SEBR UEB AV CR

Vranovská Ves u Znojma
3. - 6. listopadu 1997

Akce se koná za podpory firem