Ždárské vrchy - Milovy 2003Česká společnost experimentální biologie rostlin
a
Ústav experimentální botaniky AV ČR


3. metodické dny (Methods in Plant Sciences III)

Žďárské vrchy - Milovy
20.- 24. října 2003

Akce se koná za podpory firem