Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítejte na stránkách věnovaným metodám, které se u nás používají v rostlinné experimentální biologii, ale nejen tam. Máte možnost seznámit se zde se všemi příspěvky z dosavadních pěti ročníků Metodických dnů.

V tomto roce organizujeme ročník šestý. Těšíme se na setkaní s Vámi.

Akce se koná za podpory firem