Abstrakta a články

3. METODICKÉ DNYKe stažení v PDF formátu:
Program a kniha abstrakt abstrakta_2003.pdf (2,3 MB)
Články publikované v Biologických listech č. 68 clanky_2003.pdf (14,8 MB)

Seznam publikovaných článků: 

 1. P.I. Dobrev, V. Motyka:
  Stanovení aktivity cytokininoxidasy/dehydrogenasy v rostlinách pomocí HPLC spojené s průtokovým radioaktivním detektorem
 2. M. Fojtová:
  Studium transgenní RNA
 3. J. Fulneček:
  Identifikace a izolace cDNA funkčně homologních genů
 4. A. Gaudinová, R. Vaňková, P.I. Dobrev, V. Motyka:
  Extrakce a stanovení aktivity cytokinin N- and O-glukosyltransferas v rostlinných pletivech
 5. R. Hobza:
  Od mikrodisekce k mapování struktury genomu
 6. V. Hykelová:
  Genetické mapování jako nástroj ke studiu evoluce pohlavních chromosomů rodu Silene
 7. I. Kejnovská:
  Strukturní vlastnosti DNA studované pomocí cirkulárního dichroismu
 8. E. Kejnovský:
  Nové metody fyzikálního mapování genomů rostlin
 9. O. Krinke, Z. Novotná, O. Valentová, J. Martinec:
  Fluorometrická metoda pro in vitro měření ligandem otevíraných iontových kanálů pro Ca2+ v rostlinách
 10. K. Kuchaříková, H. Pivoňková, M. Fojta:
  Studium interakcí nukleových kyselin s proteiny pomocí piezoelektrického biosensoru
 11. Z. Kunická:
  Studium alternativních rostlinných telomer
 12. R. Matyášek, K. Skalická, A. Kovařík:
  Způsoby detekce polymorfismu homologních DNA a jejich využití při studiu změn ve struktuře rodičovských genomů u modelových allotetraploidních druhů rodu Nicotiana a Tragopogon
 13. K. Mlíčková, M. Sedlářová, L. Luhová, P. Peč, A. Lebeda:
  Histochemické metody stanovení patologických změn v listech rostlin v průběhu patogeneze biotrofních houbových parazitů
 14. J. Patzak:
  Porovnání metod izolace RNA pro detekci latentního viroidu chmele (HLVd) pomocí Dot-blot molekulární hybridizace a RT-PCR u chmele (Humulus lupulus)
 15. P. Pejchar, O. Valentová, J. Martinec:
  Stanovení aktivit rostlinných fosfolipas in situ s využitím fluorescenčně značených substrátů
 16. H. Pivoňková, K. Němcová, M. Fojta:
  Sledování interakcí DNA s proteiny pomocí elektroforézy v agarosových gelech s následným western přenosem a imunodetekcí
 17. M. Potocký:
  Použití bioinformatiky v rostlinné biologii – analýza proteinových sekvencí
 18. K. Skalická, R. Matyášek, A. Kovařík:
  Konstrukce syntetického tabáku
 19. R. Vaňková, A. Gaudinová:
  Využití dvourozměrné fluorescenční spektroskopie pro stanovení množství a viability buněk tabáku
 20. B. Vyskot:
  Modely vývojové biologie rostlin

Akce se koná za podpory firem