Výsledky ankety

Na konci proběhla anketa ve které měli účastníci možnost hodnocení nejen sympozia:
Ankety se zúčastnilo 48% přítomných.


Graf

Graf

Graf

Graf

Graf
A...Líbili se mi, inspirující, přínosné
B...Příliš obecné, pro mě zbytečné
C...Měly by být omezeny na odborníky
pracující s rostlinami
D...Měly by být omezeny na české odborníky
E...Jiný názor

Graf
A...Zajímavá a přínosná
B...Dobrý nápad, špatná témata přednášek
C...Podobné přednášky na sympozium tohoto
typu nepatří
D...Neměl(a) jsem zájem, nezůčastnil(a)
jsem se
E...Jiný názor

Graf

Graf

Graf

Graf

Graf

Akce se koná za podpory firem