Program konference, abstrakty příspěvků

Sborník

Pokud máte zájem, můžete si stáhnout sborník ve formátu PDF.

Program konference

Neděle 19. 10. 2014

 • 16.00–19.30  Registrace

18.30–19.30  Večeře

 • 19.30–19.45  Zahájení konference
 • Sekce: Z jiných světů (moderuje: V. M. Šašek)
  • 19.45  P. Vogelová (Národní muzeum): Jan Calábek / Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků
  • Get-together („hovor. – sraz, slezina, seznamovací večírek“)

    

Pondělí 20. 10. 2014

 • 7.30–8.30  Registrace
 • Sekce: Genomika a bioinformatika (předseda/předsedkyně: A. Kovařík, H. Štorchová)
  • 8.30–8.50  H. Šimková (ÚEB AV ČR): Využití BioNano mapování pro analýzu a sekvenování rostlinných genomů
  • 8.50–9.10  V. Hudzieczek (BFÚ AV ČR): Precise genom editing in plants
  • 9.10–9.40  M. Žurovec (BC AV ČR): Použití programovatelných nukleáz pro cílenou mutagenezi

9.40–10.15  Přestávka, prezentace firem, registrace

  • 10.15–10.55  K. Říha (CEITEC, MU): Funkční genomika pro studium buněčného jádra
  • 10.55–11.15  P. Cápal (CRH a ÚEB AV ČR): Representative amplification of DNA from single plant chromosomes
  • 11.15–11.30  T. Beseda (CRH a ÚEB AV ČR): „Chromatin conformation capture“ jako nástroj pro studium struktury a funkce chromatinu
 • Sekce: Z jiných světů (předseda/předsedkyně: A. Kovařík, H. Štorchová)
  • 11.30–12.05  J. Zástěra (Genomac International, s. r. o.): Založení a život biotechnologické firmy v Čechách

12.00–13.30  Oběd

 • Sekce: Z jiných světů (předseda: J. Macas, J. Hejátko)
  • 13.30–14.15  P. Juračka (PřF UK): Metody zobrazení rostlin v mikro a makroměřítku
 • Sekce: Genomika a bioinformatika (předseda: J. Macas, J. Hejátko)
  • 14.15–14.55  T. Košňar, D. Antoš, T. Rebok (CESNET): Národní e-infrastruktura CESNET – komplexní informatické nástroje pro potřeby české vědy, výzkumu a vývoje
  • 14.55–15.15  P. Novák (BC AV ČR): Využití MetaCentra pro analýzu biologických dat
  • 15.15–15.40  A. Domínguez Román (UNAM, Mexico): Gene regulatory networks in the study of plastic cell differentiation in Arabidopsis leaves

15.40–16.10  Přestávka, prezentace firem

  • 16.10–16.50  M. Eliáš (PřF OU): Genomické přístupy ve studiu fylogeneze a makroevoluce (nejen) řas a rostlin
  • 16.50–17.25  H. Štorchová (ÚEB AV ČR): The comparative studies of plant transcriptomes generated by RNA-seq
  • 17.25–17.45  P. Neumann (BC AV ČR): Identifikace centromerických DNA sekvencí pomocí metody ChIP-seq a klastrovací analýzy

18.30–19.30  Večeře

 • Firemní prezentace
  • 20.00–20.15  J. Zástěra (Carolina Biosystems): GeneMarker® – unikátní softwarový nástroj pro genotypizaci – představení a aplikace
  • 20.15–20.30  Š. Růžičková, J. Nováková (BIO-RAD spol. s r. o.): S3 Cell Sorter: Jednoduché automatizované sortování buněk
  • 20.30–20.40.  M. Blažová (BioTech a. s.): Xceed your expectation

   

Úterý 21. 10. 2014

 • Sekce: Proteiny (předseda/předsedkyně: J. Petrášek, O. Valentová)
  • 8.30–9.00  M. Potocký (ÚEB AV ČR): Modelování struktur proteinu a jejich využití (nejen) v rostlinné biologii
  • 9.00–9.25  R. Pleskot (ÚOCHB a ÚEB AV ČR): Molekulová dynamika jako nástroj moderní biologie
  •  9.25–9.50  J. Hejátko (CEITEC, MU Brno): structural biology in use: NMR, X-ray and molecular dynamics modeling in study on multistep phosphorelay signaling in plants
  •  9.50–10.10  Z. Gelová (CEITEC, MU Brno): The application of immunomodulation approach in the cytokinin signaling research

  10.10–10.40  Přestávka, prezentace firem

  • 10.40–11.10  M. Hála (PřF UK):   Produkce rekombinantních proteinů a jejich využití v experimentální biologii rostlin
  • 11.10–11.30  P. Junková (VŠCHT v Praze):   Hmotnostní spektrometrie v membránové proteomice
  • 11.30–11.45  B. Petrovská (CRH a ÚEB AV ČR):   Proteomic analysis of barley cell nuclei purified by flow sorting
  • 11.45–12.00  L. Dokládal (BFÚ AV ČR, CEITEC, MU Brno):   Aplikace moderních biochemických a molekulárně-biologických metod na studium interaktomu telomerasy z Arabidopsis thaliana

12.00–13.30  Oběd

 • 14.00–18.30  Exkurze – Hráz vodního díla Seč, skanzen Veselý Kopec, zřícenina hradu LichniceExkurze
 • 18.30–19.30  Večeře
 • 19.30–20.15  Plakátová sekce – lichá čísla
 • 20.15–21.00  Plakátová sekce – sudá čísla

 

Středa 22. 10. 2014

 • Sekce: Mikroskopie (předseda: R. Hobza, M. Potocký)
  • 8.30–9.00  J. Petrášek (PřF UK a ÚEB AV ČR): Optical sectioning of plant samples with fluorescence microscopy
  • 9.00–9.20  J. Humpolíčková (UFChJH AV ČR): Advanced fluorescence microscopy techniques investigating membrane organization and dynamics
  •  9.20–9.50  G. Komis (CRH): Superresolution structured illumination live imaging of plant cortical microtubule dynamics and organization

  9.50–10.25  Přestávka, prezentace firem

  • 10.25–10.55  K. Schwarzerová (PřF UK): In-vivo fluorescence probes for plant biology
  • 10.55–11.25  M. Pernisová (MU Brno): In-vivo fluorescence macroscopy in plants
  • 11.25–11.55  J. Fišerová (ÚMG AV ČR): Imaging plant cell utrastructure by field emission scanning electron microscopy

12.00–13.30  Oběd

 • Sekce: Z jiných světů (předseda: R. Hobza, M. Potocký)
  • 13.30–14.10  M. Stella (FHS UK): Když se kultury střetnou. Sachs, Darwin a disciplína rostlinné fyziologie
  • 14.10–14.50  T. Feltl (TFSoft): Bádám, bádáš, bádáme – již od základní školy!
 • Sekce: Mikroskopie (předseda: R. Hobza, M. Potocký)
  • 14.50–15.05  S. Vosolsobě (PřF UK): Nová metoda pro stanovení afinity vazby periferního proteinu k plasmatické membráně
 • Sekce: Fenotypování, malé molekuly, ostatní (předseda: P. Smýkal)
  • 15.05–15.35  O. Novák (ÚEB AV ČR): High-resolution cell-specific analysis of phytohormones

  15.35–16.05  Přestávka, prezentace firem

  • 16.05–16.25  N. Daňková (CEITEC): Identifikace kandidátních genů signálních drah strigolaktonu u modelové rostliny Arabidopsis thaliana s využitím metody GWAS
  • 16.25–16.45  M. Jansen (LemnaTech, Germany): High-throughput phenotyping – A boost for genomics in the 21st century
  • 16.45–17.05  K. Panzarová-Šimková (Photon Systems Instruments): Chlorophyll fluorescence imaging as a powerful tool for high throughput phenotyping of early stress responses in plants
  • 17.05–17.25  J. F. Humplík (CRH a UP, Olomouc): High-throughput biological testing and complex plant phenotyping
  • 17.25–17.45  T. Moravec (ÚEB AV ČR): Porostou vám vaše rostliny i pod LEDEM?
 • 18.30  Raut
 • 20.00  Zakončení konference, vyhlášení a vylosování vyvítězů, hudba k tanci (Kanci paní nadlesní)

Akce se koná za podpory firem