Program

Neděle 11. 10. 2009

 • 16.00-19.30 Registrace
 • 18.30-19.30 Večeře
 • 19.30-19.45 Zahájení sympozia
 • Sekce: Mimo nomy
 • 19.45-21.15 D. Storch: Věk Darwina: Původ druhů po 150 letech
 • 22.00-00.00 Welcome party

Pondělí 12. 10. 2009

 • 7.30-8.15 Registrace
 • Sekce: Genom-Nové technologie (předsedkyně: H. Štorchová)
 • 8.15-9.05  J. Macas: Nová generace sekvenačních technologií: principy a aplikace
 • 9.05-9.45 Č. Vlček: 454 pyrosekvenovani: volba pro nové genomové projekty
 • 9.45-10.10 E. Hřibová: Využití 454 sekvenování pro analýzu repetitivní DNA banánovníku (Musa acuminata sp.)
 • 10.10-10.40 Přestávka, prezentace firem, registrace
 • 10.40-11.10 H. Šimková: Chromozomální genomika - klíč ke studiu velkých genomů
 • 11.10-11.30 J. Bartoš: Konstrukce fyzické mapy chromozómu 3DS pšenice
 • 11.30-12.00 R. Hobza: Na co se můžeme ptát dvoudomých rostlin?
 • 12.00-12.15 H. Kubeková: Srovnávací genomika pohlavních chromozomů rostlin aneb jak číst v “bakových” knihovnách
 • 12.15-12.35 T. Mandáková: Studium evoluce karyotypu v čeledi brukvovitých (Brassicaceae) metodou komparativního chromosomálního paintingu
 • 12.35-14.00 Oběd
 • Sekce: Mimo nomy
 • 14.00-14.45 L. Kohout: Patenty - co, jak, kdy a proč
 • Sekce: Transkriptom-Exprese genové informace a její regulace (předseda: J. Macas)
 • 14.45-15.15 P. Neumann: Analýza transkriptomu pomocí masivně paralelního sekvenování
 • 15.15-16.00 N. Dupl'áková: Čipové technologie - možnosti a limity
 • 16.00-16.30 Přestávka, prezentace firem 
 • 16.30-17.00 S. Hafidh: Cell-specific molecular vectors for functional genomics
 • 17.00-17.20 J. Libus: Izolace buněčných typů Arabidopsis thaliana pro studium genové exprese - optimalizace metody
 • 17.20-17.40 H. Štorchová: Stanovení hladin transkriptů u rozvětvených rodin rostlinných genů představuje tvrdý oříšek – jde však rozlousknout
 • 17.40-18.00 A. Kovařík: Metody analysy epigenomu
 • 18.00-19.00 Večeře
 • Firemní prezentace
  • 19.30-19.45 East Port: Promega Maxwell 16 - automatická izolace DNA - představení přístroje formou workshopu
  • 19.45-19.55 Dialab: Nabídka přístrojů pro mikrotitrační instrumentaci firmy Biotek
  • 19.55-20.35 Applied Biosystems: SOLiD3 Plus = NextGen sequencing technology accessible to any lab. A highly sensitive approach in global transcriptome and genome analysis
  • 20.35-21.00 Photon Systems Instruments: Opticke neinvazivni zobrazovaci a nezobrazovaci techniky v biologii

Úterý 13. 10. 2009

 • Sekce: Proteom-Proteiny a jejich funkce (předseda: A. Kovařík)
 • 8.15-9.00  M. Novotný: Modelujeme s modely aneb Predikce a analýza proteinových struktur
 • 9.00-9.45 P. Jedelský: Hmotnostní spektrometrie v proteomice
 • 9.45-10.05 J. Fíla: Fosfoproteomika
 • 10.05-10.35 Přestávka, prezentace firem
 • 10.35-11.20 J. Horák: Studim protein-proteinových interakcí rostlinných proteinů in vivo: Y2H, BiFC, MeRA
 • 11.20-11.40 K. Kosová: Metoda dvourozměrné diferenční gelové elektroforézy (2D-DIGE) a její využití ve výzkumu rostlinného proteomu
 • 11.40-12.00 P. Procházková-Schrumpfová: In vitro translace a imunoprecipitace: problémy a jejich řešení
 • 12.00-12.30 J. Rolčík: Imunoafinitní purifikace v analýze fytohormonů
 • 12.30-14.00 Oběd
 • Exkurze
  -
  Kopřivnice, Technické muzeum Tatra
  - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Bílý Kříž
 • 18.30-19.30 Večeře
 • 19.30-20.15 Plakátová sekce - lichá čísla
 • 20.15-21.00 Plakátová sekce - sudá čísla

Středa 14. 10. 2009

 • Sekce: Funkční analýza biomolekul (předseda: J. Petrášek)
 • 8.15-9.00 B. Vyskot: Epigenetika rostlin
 • 9.00-9.45 T. Nodzynski: A forward genetics screen – perspectives and pitfalls
 • 9.45-10.05 T. Moravec: Kterak ze dvou zmetků vytvořit funkční virus a k čemu je to dobré
 • 10.05-10.35 Přestávka, prezentace firem
 • 10.35-11.20 A. Komárek: Biolog statistikem nebo spíše statistika pro biologa?
 • 11.20-11.40 K. Hoyerová: Modelování toku auxinu – limity, úskalí a perspektivy
 • 12.00-13.30 Oběd
 • Sekce: Mimo nomy
 • 13.30-14.10 J. Barek: Polarografie včera, dnes a zítra - 50 let od udělení Nobelovy ceny
 • Sekce: Mikroskopie a analýza obrazu (předseda: B. Vyskot)
 • 14.10-14.55 O. Šebesta: Cestou konfokální mikroskopie
 • 14.55-15.15 J. Petrášek: Praktický průvodce méně běžnými metodami konfokální mikroskopie u rostlin aneb konfokál není jen foťák na pěkné obrázky
 • 15.15-15.45 Přestávka, prezentace firem
 • 15.45-16.30 D. Chernyavskiy: Practical notes on Fluorescence Lifetime Imaging
 • 16.30-17.10 J. Albrechtová: Analýza trojrozměrných dat získaných konfokální mikroskopií aneb co s daty s použitím stereologických metod
 • 17.10-17.25 V. Krpeš:  Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu nebo biotickými faktory
 • Sekce: Mimo nomy
 • 17.25-18.05 J. Kolář: Proč nás lidi nemaj rádi: popularizace je nutnost, ne luxus. Jak na ni?
 • 19.30 Společenská večeře
 • 20.30 Zakončení sympozia, tombola, hudba k tanci

 

ROČNÍK 2009 

Akce se koná za podpory firem