Program

Neděle 1. 10. 2006

 • 16.00-19.30 Registrace
 • 18.30-19.30 Večeře
 • 19.30-19.45 Zahájení sympozia
 • Sekce Z jiných světů
 • 19.45-21.15
  M. Vácha: Vznik života na Zemi - evoluce nebo stvoření?
  A. Markoš: Příběh vzniku života
 • 22.00 Noční kino
 • 0.00 Kino o půlnoci

Pondělí 2. 10. 2006

 • 7.30-8.15 Registrace
 • Sekce Bioinformatika a modelování (předseda P. Smýkal)
 • 8.15-9.00 M. Lexa: Bioinformatika si hľadá miesto na pomedzí biológie, lingvistiky a informatiky
 • 9.00-9.40 M. Potocký: Bioinformatické nástroje pro biology a jiné neinformatiky
 • 9.40-9.55 M. Talianová: Teoretické základy molekulárnej fylogenetiky
 • 9.55-10.10 E. Michu: Molekulárně-fylogenetická analýza v praxi
 • 10.10-10.40 Přestávka, prezentace firem, registrace
 • 10.40-11.20 C. Vogl: Hybrid origin of the tetraploid Achillea alpina and A. wilsoniana detected by newly developed Bayesian methods
 • 11.20-11.35 A. Kovařík: "Epigenom" a metody jeho analýzy
 • 11.35-12.00 J. Macas: Identifikace LTR-retroelementu v genomických sekvencích
 • 12.00-13.30 Oběd
 • Sekce Z jiných světů
 • 13.30-14.15 M. Flegel: Vývoj a výroba peptidů v běhu času
 • Sekce Bioinformatika a modelování (předseda J. Macas)
 • 14.15-14.40 V. Žárský: Úvod do diskuze o přístupech systémové biologie
 • 14.40-14.55 K. Hoyerová: Matematické modelování toku auxinu buňkou
 • 14.55-15.25 Přestávka, prezentace firem
 • Sekce O "nomech" v praxi - genom (předseda A. Kovařík)
 • 15.25-16.10 J. Doležel: Sekvenování velkých genomů rostlin
 • 16.10-16.25 Z. Kubát: Chromosome walking jako metoda sekvenování genomů
 • 16.25-16.55 P. Smýkal: Repetetivní DNA sekvence - nástroj evoluce, ale i praktické analýzy genomu
 • Sekce O "nomech" v praxi - transkriptom (předsedkyně M. Fojtová)
 • 16.55-17.15 J. Hejátko: Automatická mikroskopie a poziční klonování v přístupech přímé genetiky
 • 18.00-19.00 Večeře
 • 19.30-21.00 Firemní prezentace
  • Bio-Rad, spol. s r. o., F. Bizouarn, M.Sc. (Global Field Application Specialist, Gene Expresion Division): RNAi Workflow: Delivery to Detection
  • Applera ČR, spol. s r. o., A. Merta: Kvantifikace genové exprese - TaqMan Gene Expression Assays pro všechny geny Arabidopsis thaliana
  • Roche, spol. s r. o., D. Žůrek: Knihovna univerzálních sond (UPL) pro kvantitativní real-time PCR
 • 22.00 Noční kino
 • 00.00h Kino o půlnoci

Úterý 3. 10. 2006

 • Sekce O "nomech" v praxi - transkriptom (předsedkyně M. Fojtová)
 • 8.15-8.55 J. Libus: Jak na expresi genu - přehled metod
 • 8.55-9.15 H. Štorchová: Northern hybridizace u rostlin - v čem je dosud nenahraditelná
 • 9.15-9.40 D. Reňák: DNA čipy - technologie a možnosti použití
 • 9.40-10.10 D. Honys: Zpracování a normalizace transkriptomických dat
 • 10.10-10.40 Přestávka, prezentace firem
 • 10.40-11.10 N. Dupľáková: Webové nástroje pre prácu s transkriptomickými dátami
 • 11.10-11.25 J. Vrbský: Expresní profily genů A. thaliana s použitím radioaktivně značené próby
 • 11.25-11.40 J. Fulneček: Izolace a detekce krátkých molekul RNA
 • 11.40-11.55 J. Lochman: Výhody a úskalí produkce proteinů v expresním systému kvasinky Pichia pastoris
 • 12.00-13.30 Oběd
 • 14.00-18.30 Exkurze - Kašperk nebo Březník
 • 18.30-19.30 Večeře
 • 19.30-20.15 Plakátová sekce - lichá čísla
 • 20.15-21.00 Plakátová sekce - sudá čísla
 • 21.00-21.45 Firemní prezentace
  • Immunotech, a. s., J. Moos: QUANTA SC - využití Coulterova principu v průtokovém cytometru
  • Nikon, spol. s r. o., O. Sedlák: Revoluční zobrazování živých buněk systémem Perfect Focus System
 • 22.00 Noční kino
 • 0.00 Kino o půlnoci

Středa 4. 10. 2006

 • Sekce O "nomech" v praxi - vývoj a evoluce (předseda J. Hejátko)
 • 8.15-9.00 B. Vyskot: Evo-devo: mechanismy ontogeneze a evoluce
 • 9.00-9.15 J. Žlůvová: Evo-devo aneb co nám řekne klonování kandidátních genů
 • 9.15-9.30 J. Fajkus: Evoluční změny v syntéze rostlinných telomer
 • 9.30-9.45 M. Dvořáčková: Studium rostlinných proteinů in vivo
 • 9.45-10.15 Přestávka, prezentace firem
 • Sekce O "nomech" v praxi - struktura a funkce (předseda J. Petrášek)
 • 10.15-11.05 I. Moore: Inducible expression and quantitative imaging of cellular trafficking
 • 11.05-11.45 J. Lindenau: Current developments in confocal live cell microscopy
 • 12.00-13.30 Oběd
 • 13.30-14.10 F. Vácha: Metody studia jednotlivých molekul v biologii
 • Sekce Z jiných světů
 • 14.10-15.00 J. Weger, K. Havlíčková: Výzkum a využití rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy
 • 15.00-15.30 Přestávka, prezentace firem
 • Sekce O "nomech" v praxi - proteom a metabolom (předseda J. Martinec)
 • 15.30-16.10 V. Havlíček: Hmotnostní spektrometrie jako nástroj proteomiky
 • 16.10-16.40 M. Strnad: Miniaturizace a metabolomický přístup v analýze fytohormonů
 • 16.40-16.55 O. Novák: Hmotová spektrometrie ve výzkumu cytokininů
 • 16.55-17.10 K. Doležal: Metody vývoje a studia nových cytokininových derivátů
 • 17.10-17.30 M. Fojta: Monitorování hladiny fytochelatinů v rostlinných buňkách pomocí elektrochemických metod
 • 17.30-17.50 Přestávka, prezentace firem
 • Sekce O "nomech" v praxi - experimentální modely a aplikace (předseda B. Vyskot)
 • 17.50-18.10 V. Benetka: Šlechtění druhu Populus nigra L. a problémy s využitím molekulárních markérů
 • 18.10-18.25 M. Tichý: Sinice jako modelový systém pro studium (nejen) fotosyntézy
 • 18.25-18.45 J. Kolář: Nemilá překvapení při kultivaci rostlin v laboratoři - problémy a jejich řešení
 • 19.45 Společenská večeře
 • 20.45 Vyhlášení výsledků soutěže, zakončení sympozia
 • Hudba k tanci

Akce se koná za podpory firem